• Участь від 1-го до 5-ти співробітників від компанії (підключатися до вебінару можна з будь-якого пристрою - мобільний телефон, планшет, ноутбук, настільний комп'ютер і наявністю інтернету).
  • Доступ до відеозапису вебінару без обмеження по термінах і з будь-якого пристрою.
  • Є можливість доповнити своїм питанням програму вебінару.
  • Питання по тематиці вебінару, можна задавати ДО, ПІД ЧАС і ПІСЛЯ вебінару (переглядаючи відеозапис).

 

ГАРАНТУЄМО відповіді лектором на ваші питання, навіть якщо Ви придбали відеозапис вебінару.

 

* При придбанні від 2х будь-яких позицій (участь в вебінарі або відеозапис вебінару), Вам буде надана можливість задати 1 питання, при оплаті 3х тим - 2 питання, при оплаті 4х тим - 3 питання (по любою ТЕМАТИЦІ, незалежно від придбаних тим вебінарів) аудитору Пукіш Оксані Андріївні, директору аудиторської компанії (м.Київ).

 

ВЕБІНАРИ МОЖНА ДИВИТИСЯ З ТЕЛЕФОНУ, ПЛАНШЕТУ, НОУТБУКУ ТА НАСТІЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРУ У БУДЬ ЯКОМУ МІСЦІ, ДЕ У ВАС Є ІНТЕРНЕТ.

 

 

Календар вебінарів

 

СІЧЕНЬ

21.01

Тема:

«Звітність ФОП. Новації 2021 року у роботі ФОПу. 20-ОПП»

 

Мова вебінару – російська

 

1. Звітність ФОП на загальній системі оподаткування:

- Декларація про майновий стан і доходи фізосіб: складання, розрахунок ПДФО, військового збору, види витрат, що включаються до розрахунку, терміни подання звітності та сплати ПДФО / військового збору, штрафні санкції за неправильно розрахований податок, вчасно нездану звітність

- Звіт з ЄСВ за формою Д5: хто подає звіт, виключення з кола осіб, що надають звіт, нюанси заповнення звіту, розрахунок ЄСВ виходячи з бази не нижче мінімальної зарплати, звільнення від сплати ЄСВ в 2020 р і відображення в звітності.

- Книга доходів і витрат: порядок заповнення, приклади заповнення.

 

2. Звітність ФОП на спрощеній системі оподаткування:

- Декларація по єдиному податку: складання і заповнення для різних груп єдиного податку, види доходів, що включаються для розрахунку, терміни подання звітності та сплати єдиного податку, штрафні санкції за неправильно розрахований податок, вчасно нездану звітність.

- Звіт з ЄСВ: нюанси заповнення звіт у зв'язку з карантинними заходами, звільнення від сплати ЄСВ.

- ведення Книги доходів ФОП з 01.01.2021 р

 

 3. РРО:

- обов'язковість застосування РРО з 01.01.2021 р для різних груп єдиного податку;

- зміни в застосуванні РРО з 2021 року згідно ЗУ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та других Законів України относительно лібералізації! Застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та Скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за Скарги относительно Порушення встановлення порядку проведення розрахункових операцій части суми застосовання штрафних санкцій "(законопроект № 4439-д)

- штрафні санкції за РРО з 2021 р

- класичний або програмний РРО: переваги / недоліки, сфери застосування.

- Інтернет-торгівля з 2021 р

 

4. Нова єдина звітність з ПДФО, ВЗ і ЄСВ з 01.01.2021 р:

- форма єдиного звіту, заповнення Звіту

- терміни надання Звіту, терміни сплати, послідовність сплати ПДФО, ВС, ЄСВ

- штрафні санкції

 

5. Єдиний рахунки для сплати податків, зборів та ЄСВ з 01.01.2021 р .:

- порядок відкриття;

- механізм відмови від використання єдиного рахунку;

- поповнення рахунку;

- послідовність списання коштів на сплату податків;

 

6. Форма 20-ОПП:

- хто подає;

- терміни надання;

- приклади заповнення форми;

- форма 20-ОПП та й отримання ліцензії ФОП;

- штрафні санкції за неподання.

 

7. Фінансова підтримка СХ. Законопроект № 4429 "Про соціальну підтримку застрахованих осіб і суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19, викликаної коронавірусів SARS-CoV-2":

- одноразова матеріальна допомога, одноразова компенсація витрат на оплату ЄСВ, обмеження на отримання допомоги;

- підтримка суб'єктів малого і середнього бізнесу сфери громадського харчування;

- непріостановленіе дії та анулювання ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями у разі несвоєчасної сплати платежу.

 

8. Підтримка СХ на період здійснення протиепідемічних заходів. Законопроект №4430 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19, викликаної коронавірусів SARS-CoV-2":

- списання податкового боргу для ФОП;

- списання штрафних санкції ФОП;

- звільнення від сплати єдиного податку та ЄСВ платників єдиного податку 1 групи.

 

Горбуненко
Людмила
Всеволодівна

консультант в питаннях оподаткування та бухгалтерського обліку; автор статей з бухгалтерського обліку; викладач курсів бухгалтерії

26.01

Тема:

«Фінансова звітність по національним стандартам за 2020 рік»

 

Мова вебінару – російська

 

1. Види і склад фінансової звітності. Терміни подання фінансової звітності до органів статистики та ДФСУ. Відповідальність за неправильне складання / неподання фінансової звітності

 

2. Регламентні операції, що проводяться в бухгалтерському обліку, необхідні для складання фінансової звітності:

- створення резерву сумнівних боргів

- дисконтування довгострокової заборгованості

- оцінка запасів на дату звітності

- витрата майбутніх періодів

- оцінка монетарних статей на дату звітності

Відображення у фінансовій звітності. Судова практика.

 

3. Взаємозв'язок між формами фінансової звітності:

- Баланс і Звіт про фінансові результати

- Баланс і Звіт про рух грошових коштів (непрямий).

- Баланс, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) і звіт про власний капітал

 

4. Взаємозв'язок фінансової звітності з податковою звітністю. Зіставлення показників фінансової звітності з показниками податкової звітності. Аналіз відносних показників фінансової звітності.

Горбуненко
Людмила
Всеволодівна

консультант в питаннях оподаткування та бухгалтерського обліку; автор статей з бухгалтерського обліку; викладач курсів бухгалтерії

28.01

Тема:

«Тонкі моменти облікової політики підприємства»

 

Мова вебінару – російська

 

1. Нормативні документи, що регулюють формування облікової політики. Принципи, методи складання. Перегляд облікової політики.

 

2. Ризики, пов'язані з неякісною облікової політикою. Відсутність облікової політики. Формальний підхід до розробки наукового політики. Неоднозначні формулювання. Неузгодженість політики та реальних процедур

 

3. Вплив облікової політики на доходи власників. Переоцінка ОС як джерело додаткового доходу власників. Приклади.

 

4. Вплив облікової політики на податок на прибуток і ПДВ. приклади:

- відображення ПДВ в обліку підприємства;

- безкоштовні рекламні матеріали і податкові зобов'язання по ПДВ - методика дисконтування і податок на прибуток;

- дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів і податок на прибуток.

 

5. Судова практика.

 

Горбуненко
Людмила
Всеволодівна

консультант в питаннях оподаткування та бухгалтерського обліку; автор статей з бухгалтерського обліку; викладач курсів бухгалтерії

ЛЮТИЙ

04.02

Тема:

«Декларація з податку на прибуток за 2020 рік. Аналіз та заповнення построково»

 

Мова вебінару – російська

 

1. Форма Декларации по налогу на прибыль. Срок подачи Декларации, Ответственность за не предоставление Декларации, приложений. Изменения в форму Декларации с 2021 г. согласно приказу МФУ №649 от 18.11.2020 г., изменения в Приложениях к  Декларации, новые Приложения к Декларации.

2. Правила подачи Декларации по налогу на прибыль при переходе с общей системы налогообложения на упрощенную в середине года и обратно. Когда, за какой период нужно подавать Декларацию по налогу на прибыль.

 

3. Заполнение основной части  Декларации. Заполнение шапки Декларации. Особые отметки в Декларации. Отметки о Приложениях к Декларации. Отметка о неприменении налоговых разниц.

 

4. Заполнение строки  01. Критерий для применения налоговых разниц. Связь с отчетом о финансовых результатах. Как правильно рассчитать  границу для обязательного применения налоговых разниц. Кто не применяет налоговые разницы. Как правильно отказаться от применения налоговых разниц.

 

5.Заполнение строки 02. Влияние учетной политики предприятия на финансовый результат деятельности предприятия: отражение уценки запасов, дисконтирование долгосрочных задолженностей, критерий отнесения к МНМА - как возможности уменьшения объекта обложения.

 

6. Заполнение строки 03 РІ:


- Амортизационные разницы. Непроизводственные ОС. Амортизация ОС во время модернизации/ремонта. Заполнение приложения АМ. Примеры.
- Разницы по безнадежной дебиторской задолженности. Учетная политика как возможность уменьшения объекта обложения.
- Разницы по расчетам с нерезидентами. Разницы по процентам. Разницы по расчетам с "особенными" контрагентами.
- Перенос отрицательного значения налогообложения прошлых лет. Заполнение Приложения ПП.

Примеры.

 

7. Заполнение строки 16 ЗП. Уменьшение налога на прибыль. На что можно уменьшить налог на прибыль. Авансовый взнос по налогу на прибыль при выплате дивидендов. Заполнение строки 20 АВ. Связь Приложений АВ и ЗП.

 

8.  Заполнение строки 23 ПН. Налог на репатриацию. Субъекты, объект обложения, ставки обложения. Налог на репатриацию с неденежных доходов.

Примеры.

 

9. Исправление ошибок. Приложение ВП. Какие ошибки могут исправляться в текущей Декларации, какие ошибки исправляются через УД. Расчет самоштрафа, пени.

 

Горбуненко
Людмила
Всеволодівна

консультант в питаннях оподаткування та бухгалтерського обліку; автор статей з бухгалтерського обліку; викладач курсів бухгалтерії

10.02

Тема: 

«Визнання доходу у виробництві та торгівлі за МСФЗ 15.

Дебіторська заборгованість в обліку за МСФЗ 9»

 

Мова вебінару - українська (за згодою слухачів – російська)

 

Практика застосування стандарту у виробництві та торгівлі

Питання визнання виручки в умовах пандемії COVID-19 та формування Приміток до фінансової звітності 2020.

Практичні приклади відображення виручки у фінансовому обліку.

Облік та алгоритм дисконтування дебіторської заборгованості за МСФЗ.

 

Практика застосування стандарту у виробництві та торгівлі:

Основний принцип МСФЗ 15

Критерії ідентифікації договору. Облік модифікації договору. 

Виявлення зобов’язань щодо виконання критерії відокремлених товарів/послуг.

Визначення ціни операції. Що впливає на ціну операції?

Облік на умовах відстрочки платежу. Облік на умовах попередньої оплати.

Можливі методи оцінки виручки. Договірний актив та договірне зобов’язання. Знижки до і після продажу, надані покупцям.

Питання визнання виручки в умовах пандемії COVID-19. Формування Приміток до фінансової звітності 2020

 

Облік дебіторської заборгованості за МСФЗ: 

Визначення балансової вартості дебіторської заборгованості

Особливості дисконтування дебіторської заборгованості

Яку ставку дисконтування використовувати в період пандемії?

Сумнівна і безнадійна заборгованість - в чому різниця?

Резерв під очікувані кредитні збитки за МСФЗ 9

 

Косовець Любов Володимирівна 

Член комітету Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України з питань професійної освіти та сертифікації, CEO IAPBE (Великобританія), сертифікований CAP, CIPA, ICFM DipPFM, АССА DipIFR, CIMA DipPM «Управління ефективністю бізнесу»

 

16.02

Тема: 

«ПДВ: проблемні питання реєстрації ПН»

 

Мова вебінару - українська (за згодою слухачів – російська)

 

1. Система моніторингу податкових накладних СМКОР. Етапи системи аналізу ПН/РК. Поняття "ризиковий платник", "ризикова операція", "податкова історія".

 

2. Критерії блокування ПН/РК.  Ознаки, за якими податкові накладні не блокуватимуться.  Умови віднесення платника ПДВ до ризикових. Умови віднесення операціїї до ризикової.  

 

3. Дворівнева система прийняття рішень по заблокованим накладним. Оскарження зупинення реєстрації податкових накладних.  Оскарження статуса ризиковості. Строки оскарження. 

 

4. Алгоритм дій для відновлення реєстрації податкової накладної. Інформація, яку можна подати для розблокування податкової накладної.

 

5. Судова практика  по ПДВ та блокуванню ПН/РК.

 

Горбуненко
Людмила
Всеволодівна

консультант в питаннях оподаткування та бухгалтерського обліку; автор статей з бухгалтерського обліку; викладач курсів бухгалтерії

17.02

Тема: 

«Фінансова звітність за МСФЗ-2020: особливості складання»

 

Мова вебінару - українська (за згодою слухачів – російська)

 

Зміни в МСФЗ: про що не забути в звітності 2020 і що врахувати в 2021 році.
Реальні приклади розкриття щодо пандемії COVID-19 для формування Приміток до фінансової звітності - 2020.
TOP питань, що зацікавлять аудиторів

Зміни в МСФЗ:
 • МСФЗ (IFRS) 3 - «Визначення бізнесу»
• Поправки до фінансових інструментів - «Реформа базової процентної ставки»
• Визначення суттєвості
• Концептуальна основа подання фінансових звітів 

IFRS та наслідки COVID-19:
•          Оцінка ризиків в МСФЗ-звітності через призму COVID-19
•          Невизначеність оцінок і безперервність діяльності
•          Розкриття щодо пандемії коронавірусу COVID-19 для формування приміток до фінансової звітності 2020.

Головні акценти формування МСФЗ-звітності:
•          Зменшення корисності і переоцінка основних засобів
•          Оцінка запасів
•          Забезпечення і резерви
•          Поступки Орендодавця - відповідь на пандемію в IFRS 16
•          Облік доходів за IFRS 15: знижки, надані покупцям
•          Резерв під очікувані кредитні збитки. Платоспроможність згідно IFRS 9

 

А також:
- Помилки в річній звітності, які не можна допустити
- Статті звітності, які аудитори перевіряють в першу чергу

 

Косовець Любов Володимирівна 

Член комітету Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України з питань професійної освіти та сертифікації, CEO IAPBE (Великобританія), сертифікований CAP, CIPA, ICFM DipPFM, АССА DipIFR, CIMA DipPM «Управління ефективністю бізнесу»

 

23.02

Тема: 

«Заборгованості: нюанси податкового і бухгалтерського обліку»

 

Мова вебінару - українська (за згодою слухачів – російська)

 

- Які умови визнання дебіторської заборгованості безнадійною.

- Які різниці з податку на прибуток передбачені за резервом сумнівних боргів.

- Коли списувати кредиторську заборгованість.

- Які докази безнадійної заборгованості. 

- Як правильно застосовувати й обчислювати позовну давність.

- Чим є дебіторська заборгованість, яка відступається, у розумінні бухобліку.

 

1. Особливості обліку дебіторської заборгованості:

- Види дебіторської заборгованості. 

- Безнадійна дебіторська заборгованість: умови визнання, облік списання в залежності від створення резерву сумнівних боргів.

- Списання товарної безнадійної дебіторської заборгованості: облік й оподаткування.

- Списання грошової безнадійної дебіторської заборгованості: облік й оподаткування

- Погашення безнадійної заборгованості: податкові наслідки у кредитора

- Податкові наслідки.

 

2. Особливості обліку кредиторської заборгованості:

- Прострочена кредиторська заборгованість. 

- Безнадійна кредиторська заборгованість. 

- Списання кредиторської заборгованості:  до закінчення строку позовної давності та після закінчення строку позовної давності.

- Податкові наслідки. 

 

3. Відступлення права вимоги в бухгалтерському обліку.

 

4. Карантин та продовження позовної давності. Підстави для зупинення перебігу строку позовної давності.

 

Горбуненко
Людмила
Всеволодівна

консультант в питаннях оподаткування та бухгалтерського обліку; автор статей з бухгалтерського обліку; викладач курсів бухгалтерії

 

Актуальні відеозаписи:

Тема

Лектор

1

Все, що потрібно знати про зарплату на зламі 2020-2021

Казначей Г.В.

2

Завершення року - 2020: актуальні питання бухобліку та оподаткування. (вебінар російською мовою)

Целуйко О.Б.

3

Помилки в податковому та бухгалтерському обліку основних засобів на підприємстві. (вебінар російською мовою)

Горбуненко Л.В.

4

Податкові зміни: що нас чекає наприкінці 2020 року та

напочатку 2021 року

Гонзайк О.І.

5

Нестандартні форми зайнятості і робочого часу в сучасних умовах (вебінар російською мовою)

Горбуненко Л.В.

6

Витрати на підприємстві та собівартість у розрізі бухгалтерського та податкового обліку

Тимофеєва Л.Я.

7

Особливості оподаткування виплат нерезидентам. КІК. Актуальні питання ЗЕД. Імпорт та експорт

Гонзайк О.І.

8

Законна оптимізація податків: податок на прибуток, ПДВ та ПДФО

Тимофеєва Л.Я.

ПВФ “Практик”. Електронний документообіг.

Послуги бухгалтерам Вінниця, M.E.Doc Вінниця                        

+38 (097) 848-02-33, (063) 77-26-206

+38 (0432) 55-40-75

Acquista Finasteride online al miglior prezzo, acquistare Propecia in Italia. Finasteride è un farmaco approvato per il trattamento dell'alopecia androgenetica.

Comprare Levitra generico (Vardenafil) senza ricetta Levitra prezzo in Italia la nostra farmacia online in Italia è autorizzata a vendere Levitra.

Cialis, sildenafil natural potente en España 48 horas. Viagra precio farmacia en España. ¿Donde comprar Viagra sin receta y a que precio?

Comprar Cialis sin receta, información y precio Cialis precio en farmacia puede manifestarse por Tadalafilo 20mg tira hacia sexual llame a.

Il existe quatre facilitateurs de l'érection commercialisés en France vente cialis en ligne en France Viagra, Lévitra.

Satisfaction garantie. Nous avons des prix bon marché! achat Cialis sera le quatrième facilitateur de l'érection commercialisé en France

Kamagra är en generisk variant på viagran och innehåller det aktiva ämnet Sildenafil, köp kamagra på nätet. Sildenafil gör så att muskelvävnad i penis slappnar.

Menn over 18 år med impotens kan kjøpe viagra i Norge uten resept etter en obligatorisk veiledning med farmasøyt. Hvorfor kan man kjøpe Viagra reseptfritt i Norge?

Overforbrug er et misbrug på linie med andre typer misbrug køb cialis på apoteket generisk cialis billigt, sikker køb af cialis.

Розробка сайту
дизайн-студія «Webhit»